Varniai

„Pačiame Žemaičių žemės viduryje aukšta, kalvota. Čia susibūrė netoli viens kito iškiliausi šio krašto sostakalniai ir dievkalniai. Žemaičių aukštuma nuo šešėlių vakare išrodo kiek panaši į didžiulį lėkštą piliakalnį. Ir staiga... čia, aukštai, kur pūpso visi medvėgaliai, girgždutės ir sprūdės, randi erdvų paviršiaus įdubimą. Lyg kas ne taip – visą pusdienį kopęs į aukštumą, negali nenustebti – tvyro pelkynai, pamiškės ir debesuotą padangę savo žydriu tvieskia ežerai. Tai didžioji Varnių loma.”(Č. Kudaba - „Septyni keliai iš Varnių”. K., 1993).

Varniai - miestas Telšių rajono savivaldybėje, į pietus nuo Telšių. 1294 gyventojai (2006 m. Statistikos departamento duomenys). Per miestą teka Varnelė, į pietus nuo miesto telkšo Lūkstas. Yra istorijos, architektūros bei dailės paminklų (namas, kuriame 1850-1864 m. gyveno vyskupas Motiejus Valančius, XVI-XVII a. bažnyčia). XIV a. dešiniajame Varnelės upės krante buvo įsikūrusi Medininkų gyvenvietė, nuolat puldinėjusius kryžiuočius 1389 metais čia sumušė žemaičiai. XV a. dešiniajame krante įsikūrė Varniai, kuriuose 1416 m. Vytauto Didžiojo paliepimu Šv.Aleksandro garbei pastatyta pirmoji bažnyčia. 1417 m. įsteigta vyskupija, 1417-1864 metais čia buvo Žemaičių vyskupijos centras. Nuo XVI a. Medininkai vadinami Varniais. 1595 m. kan. M.Daukša Varniuose išverčia bei išleidžia "Katekizmą", 1599 m. - "Postilę". 1635 metais suteikta Magdeburgo teisė- gautas miesto herbas, nustatyta pareigūnų rinkimo tvarka.

1740-1864 metais čia veikusioje kunigų seminarijoje mokėsi M. Valančius, A.Strazdas, A.Vienažindys, A. Baranauskas. Po 1864 metų sukilimo seminarijos pastatas buvo paverstas kareivinėmis. 1926-1931 metais čia veikė Varnių koncentracijos stovykla. Po nepriklausomybės atkūrimo Varniuose įkurtas seniūnijos centras.

Parengta pagal http://www.wikipedia.org

 
© 2011 Varniai.lt